Ekonomisk hållbarhet
i första hand

Vi är ett kunskapsföretag inom styr-, regler- och energiteknik
som energieffektiviserar ditt företag med ekonomisk hållbarhet i fokus.

Energikartläggning

Service

Driftunderhåll och service för styr- och reglertekniska installationer.

Läs mer

Energi

Energikartläggning av fastigheter. Åtgärdsförslag som är ekonomiskt hållbara.

Läs mer

Utveckling

Alltid kundanpassade lösningar tack vare hög kompetens och utvecklat nätverk.

Läs mer

Entreprenad

Totalentreprenad för energilösningar och nya installationer i fastigheter.

Läs mer

Vi har en vision om att bygga det smarta och hållbara energisamhället för att göra skillnad till en hållbar framtid, ur ett klimat och ekonomiskt perspektiv. Styr och ställer är ett kunskapsföretag inom styr-, regler- och energiteknik. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens erbjuder vi tekniska lösningar som förbättrar funktioner och sänker våra kunders energikostnader.

Ekonomisk hållbarhet
kommer alltid i första hand

Vårt uppdrag är att sprida kunskap till såväl industrin som privatpersoner, om vilka möjligheter som finns för att den enskilde aktivt kan delta och välja sin del i arbetet för det möjligheter som finns för att den enskilde aktivt kan delta och välja sin del i arbetet för det hållbara samhället. Vi utgår från FN:s globala klimatmål för hållbar utveckling, agenda 2030, och ser en naturlig del att informera, visualisera och utföra hållbara tekniska lösningar. För att våra lösningar till förbättring ska vara sund, kommer ekonomisk hållbarhet alltid i första hand.

Kontroll och trygghet

Vi redovisar ekonomiskt hållbara energilösningar som stärker våra kunders varumärke och tillväxt på både kort och lång sikt. Genom att ständigt vara nyfikna och med en stark framåtanda genererar vi en bred kunskapsbas som ger tilltro och stegvis effektiviserar energiförbrukningen hos våra kunder. Det är viktigt för oss att ge en god förståelse för varje åtgärd och att tillsammans med våra kunder diskutera igenom nästa steg. Våra kunder ska alltid känna kontroll och trygghet över både nuläget och framtiden.

Våra case

Vi investerar för framtiden

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra lösningar och marknaden genom olika pilotprojekt. Med hjälp av vårt utvecklingsföretag Hydrogen Lift Sweden AB arbetar vi aktivt med ny innovation för att säkerställa framtidens lösningar inom energieffektivisering i ett fungerande samhälle. Vi samarbetar med olika universitet för att utbyta kunskap och samla på oss förståelse för morgondagens utmaningar och vår omvärld. För oss är samarbete grunden till ett samverkande och ekonomiskt hållbart samhälle.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Nyheter och referenscase

Pressmeddelande

Nu blir SI ännu starkare på Södra Norrlandskusten!

Nyligen blev det klart att Styr och ställer AB blir en del av SI. Det här gör att SI fortsätter förstärka sin position i norr och med det senaste förvärvet, framförallt på Södra Norrlandskusten. Styr och ställer kommer in med tjugo års erfarenhet och inte minst med ett starkt energiperspektiv där energioptimering alltid är i fokus. – Nu har jag haft 20 fantastiska år att bygga upp Styr och ställer. Tillsammans med SI får vi och våra kunder nu en mer kraftfull organisation att utvecklas i, säger Mats Nilsson, VD på Styr och ställer. Vi har alltid haft stort fokus…

Läs mer
Referenscase

Råsjöbolagen

Råsjöbolagen blev nominerad till hållbarhetspriset på Hyllagalan 2022 i Hudiksvall. Hna Hudiksvalls näringslivs AB skriver: Först i världen med fossilfri betongtillverkning Betongbranschen använder stora mängder fossila bränslen i sin tillverkning. Det vill nu Råsjöbolagen ändra på och har satsat tio miljoner för att tillverka fossilfri betong. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong. – För att nå hållbar utveckling är det ett…

Läs mer
Nyhet

Ny innovation kan energieffektivisera vätgasproduktionen

Att vi står inför utmaningar gällande vår energiförsörjning har sannolikt inte gått någon obemärkt förbi. Bolaget Hydrogen Lift AB har antagit utmaningen och vill nu vara med och accelerera processen när användandet av fossila bränslen ska fasas ut. Genom en ny och patenterad teknik tänker bolaget effektivisera framställningen av grön vätgas. – Vätgas är en av framtidens stora energibärare, säger Mats Nilsson, VD i Hydrogen Lift, och därför vill vi vara med i den utvecklingen. Mats Nilsson har varit intresserad av teknik och hur saker och ting hänger ihop så länge han kan minnas. Som utbildad styr- och reglertekniker har…

Läs mer