Referenscase

Råsjöbolagen

Råsjöbolagen med energiarbeten för Rabofabriken i Hudiksvall och OP Betongfabrik i Ljusdal.

– Med kunskap utifrån energikartläggningen kunde Råsjöbolagen ta flera kloka beslut. De vill göra hållbara affärer många år framåt, säger Mats Nilsson, VD Styr och ställer. Bolaget tog beslut om att investera trots avslaget på ansökan om Klimatklivet från Naturvårdsverket, säger Mats.

Ingen räddar världen själv men när allt fler företag tar ansvar blir det en kraftfull kedja för att klara klimatutmaningarna. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong.

Närproducerad betong är mer hållbart än långväga material eftersom transporterna blir tunga och miljöbelastande. Idag är inte cement klimatneutralt men forskning och utveckling pågår. Att färdig betong drar åt sig koldioxid är också ett spännande spår.

Uppdrag

Pågående samarbete:

 • Optimering av energibehovet.
 • Addera/konvertera kvarvarande energibehov till förnyelsebara energikällor.
 • Energikartläggning och förslag på åtgärder för energieffektivisering.
 • Rapportering av energiförbrukning.
 • Optimering av system och anläggningar.
 • Säkerställande av förväntade besparingar.
 • Genomförande av instruktion och utbildning av handhavande.
 • Definierande av utveckling inom energianvändning.
 • Energieffektivisering.
 • Felsökning och provning.
 • Besiktning.
 • Rapport och protokoll vid ex. ingångskörningar.

Råsjöbolagen blev nominerad till hållbarhetspriset på Hyllagalan 2022 i Hudiksvall.

Hna Hudiksvalls näringslivs AB skriver:
Först i världen med fossilfri betongtillverkning Betongbranschen använder stora mängder fossila bränslen i sin tillverkning. Det vill nu Råsjöbolagen ändra på och har satsat tio miljoner för att tillverka fossilfri betong. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt
enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong.

– För att nå hållbar utveckling är det ett måste att dra sitt strå till stacken, säger Magnus Persson, VD, Råsjöbolagen i ett pressmeddelande.
– Vi är först i Sverige och så vitt vi vet, först i världen med fossilfri betongtillverkning säger en stolt Lena Råbom Roman, delägare Råsjöbolagen i pressmeddelandet.

Fakta
Branschorganisationen inom betong har en färdplan för att vara fossilfria 2035. Råsjöbolagen hade tidigare både i Ljusdal och Hudiksvall oljepannor. Flis och pellets har diskuterats men efter en energikartläggning som Styr och ställer AB gjorde föll valet på bergvärme med elektrifierad utrustning som drivs av el från vind och vattenkraft. Miljövinsten i detta kliv är 100 m3 eldningsolja per år som är lika med 240 ton CO2 ekvivalenter per år. Nu fortsätter miljöanpassningen med att optimera
energianvändningen på anläggningarna. De nya styrsystemen kopplar till all energiförbrukning från produktion till lokalernas luftkvalitet och ljussättning. Nästa steg kan vara solenergi med elenergilagring.

 

Resultat

Anläggningarna är elektrifierade med Styr och ställer AB.s totalåtagande. Rabo och OP Betongs totala minskning av energi och miljöpåverkan: I pengar redovisar vi enligt: Referensår och dagspris olja 89,8 kbm = 890 800 kWh: 89,8 kbm grön eldningsolja x 9650,-/kbm = 866 570,- Nuläge El förbrukning för värmeproduktion: 246 501 kWh x 0,9kr/ kWh = 221 850,- Kostnadsminskning 644 720,-/år.

Energi: 644 299kWh / år Miljöpåverkan: 225,845 ton Co2 ekvivalenter /år.

Vill du veta mer om hur vi på Styr och ställer kan hjälpa dig?

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Läs mer om våra tjänster

Service

Driftunderhåll och service för styr- och reglertekniska installationer.

Läs mer

Energi

Energikartläggning av fastigheter. Åtgärdsförslag som är ekonomiskt hållbara.

Läs mer

Utveckling

Alltid kundanpassade lösningar tack vare hög kompetens och utvecklat nätverk.

Läs mer

Entreprenad

Totalentreprenad för energilösningar och nya installationer i fastigheter.

Läs mer

Nyheter och referenscase

Referenscase

Råsjöbolagen

Råsjöbolagen blev nominerad till hållbarhetspriset på Hyllagalan 2022 i Hudiksvall. Hna Hudiksvalls näringslivs AB skriver: Först i världen med fossilfri betongtillverkning Betongbranschen använder stora mängder fossila bränslen i sin tillverkning. Det vill nu Råsjöbolagen ändra på och har satsat tio miljoner för att tillverka fossilfri betong. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong. – För att nå hållbar utveckling är det ett…

Läs mer
Nyhet

Ny innovation kan energieffektivisera vätgasproduktionen

Att vi står inför utmaningar gällande vår energiförsörjning har sannolikt inte gått någon obemärkt förbi. Bolaget Hydrogen Lift AB har antagit utmaningen och vill nu vara med och accelerera processen när användandet av fossila bränslen ska fasas ut. Genom en ny och patenterad teknik tänker bolaget effektivisera framställningen av grön vätgas. – Vätgas är en av framtidens stora energibärare, säger Mats Nilsson, VD i Hydrogen Lift, och därför vill vi vara med i den utvecklingen. Mats Nilsson har varit intresserad av teknik och hur saker och ting hänger ihop så länge han kan minnas. Som utbildad styr- och reglertekniker har…

Läs mer