Energikartläggning

VIll du sänka dina el- och energikostnader? På Styr och ställer arbetar vi målfokuserat med att analysera nuläget av din fastighet för att sedan redovisa prioriterade åtgärdsförslag som är ekonomiskt hållbara. Vi har hjälpt en stor mängd företag spara hundratusentals kronor årligen och samtidigt bidragit till en hållbar framtid.

Varför ska jag göra en energikartläggning?

Genom att göra en energikartläggning får du full kontroll över din fastighet, industriområde eller anläggning. Det skapar förståelse för vad du kan göra för att energieffektivisera och sänka din energiutgifter. Med en energikartläggning får du konkret beslutsstöd och information om vad som kan optimeras och vilka åtgärder som krävs samt behöver prioriteras. Det ger dig en strategisk plan som gör att du kan vara trygg i att du alltid har koll på nästa steg och kan planera dina kostnader.

Hur går en energikartläggning till?

Varje projekt inleds med en inventering av fastigheten, industriområdet eller anläggningens nuvarande energisystem och användning. Efter det besöker vi platsen och genomför mätningar av energianvändning, vid möjlighet intervjuar vi driftschefen och dokumenterar. Vi kontrollerar bland annat:

  • Värme
  • Ventilation
  • Elanläggningar
  • Klimatskal (Tak, väggar, fönster etc.)

Detta ger oss en tydlig uppfattning av fastighetens energiflöden och full kontroll över nuläget. Efter det analyserar vi insamlad data för att identifiera energislöserier och möjligheter till energieffektivisering. Vi sammanställer sedan detta i en tydlig rapport och redovisar resultatet av energikartlägg-ningen och förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten – ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv. För oss är det viktigt att du får god förståelse för underlaget och känner kontroll över situationen. Efter det lägger vi tillsammans upp en strategisk plan för vilka åtgärder som ska prioriteras på årsbasis med tillhörande underhållsbudget. Du kan även teckna ett serviceavtal med oss där vi driftoptimerar fastigheten, genomför löpande uppföljning och säkerställer förväntade besparingar.

Vad är skillnaden på
en energikartläggning
och energideklaration?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver enligt lag utföra en energideklaration. Då besöker en certifierad energiexpert byggnaden och utvärderar hur mycket energi som används och vilka åtgärder man kan göra. En energikartläggning är istället mer avancerad och detaljerad. Det ger dig underlag på hur energin används och mer välbeskrivna åtgärdsförslag.
En energikartläggning är framförallt fördelaktig för att ge djupare underlag
och förståelse för vilka åtgärder som ska prioriteras och som är mest
lönsamma på sikt.

Varför ska du välja Styr och ställer?

Styr och ställer har spetskompetens inom branschen och erbjuder helhetslösningar inom energikartläggning. Vi har nära samarbetspartners och korta beslutsvägar vilket gör att vi är flexibla och har hög tillgänglighet. Du kommer snabbt märka av vårt engagemang och att vi drivs av att skapa positiv förändring och öka möjligheten till energisamverkan i samhället.

Varmt välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig att energieffektivisera din fastighet.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Läs mer om våra tjänster

Service

Driftunderhåll och service för styr- och reglertekniska installationer.

Läs mer

Energi

Energikartläggning av fastigheter. Åtgärdsförslag som är ekonomiskt hållbara.

Läs mer

Utveckling

Alltid kundanpassade lösningar tack vare hög kompetens och utvecklat nätverk.

Läs mer

Entreprenad

Totalentreprenad för energilösningar och nya installationer i fastigheter.

Läs mer

Nyheter och referenscase

Referenscase

Råsjöbolagen

Råsjöbolagen blev nominerad till hållbarhetspriset på Hyllagalan 2022 i Hudiksvall. Hna Hudiksvalls näringslivs AB skriver: Först i världen med fossilfri betongtillverkning Betongbranschen använder stora mängder fossila bränslen i sin tillverkning. Det vill nu Råsjöbolagen ändra på och har satsat tio miljoner för att tillverka fossilfri betong. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong. – För att nå hållbar utveckling är det ett…

Läs mer
Nyhet

Ny innovation kan energieffektivisera vätgasproduktionen

Att vi står inför utmaningar gällande vår energiförsörjning har sannolikt inte gått någon obemärkt förbi. Bolaget Hydrogen Lift AB har antagit utmaningen och vill nu vara med och accelerera processen när användandet av fossila bränslen ska fasas ut. Genom en ny och patenterad teknik tänker bolaget effektivisera framställningen av grön vätgas. – Vätgas är en av framtidens stora energibärare, säger Mats Nilsson, VD i Hydrogen Lift, och därför vill vi vara med i den utvecklingen. Mats Nilsson har varit intresserad av teknik och hur saker och ting hänger ihop så länge han kan minnas. Som utbildad styr- och reglertekniker har…

Läs mer